"คนกีฬา" อยากให้คนไทยใส่ใจสุขภาพ

ยินดีต้อนรับ

เว็บบล็อกคนกีฬายินดีต้อนรับ คนมีไฟหัวใจกีฬา(ดนตรีด้วย) ครับผม ***คนกีฬา ****

สถิติการเยี่ยมชม

ชมรมกรีฑาสูงอายุสุรินทร์ เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาสูงอายุ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2558 สุราษฎร์ธานี

ชมรมกรีฑาสูงอายุสุรินทร์ เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาสูงอายุ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2558 สุราษฎร์ธานี
"คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าชม" ชมรมกรีฑาสุรินทร์ เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาสูงอายุ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2558 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 6 - 8 มีนาคม 2558

ผลงานชมรมกรีฑาสูงอายุจังหวัดสุรินทร์ การแข่งขันกรีฑาสูงอายุ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย สุราษฎร์ธานี

ผลงานชมรมกรีฑาสูงอายุจังหวัดสุรินทร์ การแข่งขันกรีฑาสูงอายุ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย สุราษฎร์ธานี
"คลิ๊กทีภาพเพื่อเข้าชม " ผลงานทีมชมรมกรีฑาสูงอายุจังหวัดสุรินทร์ การแข่งขันกรีฑาสูงอายุ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 6 - 8 มีนาคม 2558

ประมวลภาพการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุ "สะเร็นเกมส์ ครั้งที่ 5 " 17 มกราคม 2558 ณ สนามศรีณรงค์ สุรินทร์

ประมวลภาพการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุ "สะเร็นเกมส์ ครั้งที่ 5 " 17 มกราคม 2558 ณ สนามศรีณรงค์ สุรินทร์
คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าชม ภาพกิจกรรม

ชาวพลศึกษาร่วมงานเกษียณคุณครูโยธิน นิยมทอง

ชาวพลศึกษาร่วมงานเกษียณคุณครูโยธิน นิยมทอง
คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าชม

ประมวลภาพการแข่งขันฟันรันรีไซเคิล สะเร็นเกมส์ ครั้งที่ 4

ประมวลภาพการแข่งขันฟันรันรีไซเคิล สะเร็นเกมส์ ครั้งที่ 4
(คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าชม) ประมวลภาพการแข่งขันฟันรันรีไซเคิล สะเร็นเกมส์ ครั้งที่ 4 วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2556 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมือง จ.สุรินทร์

ประมวลภาพการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุ "สุรินทร์เกมส์ครั้งที่ 3 "

ประมวลภาพการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุ "สุรินทร์เกมส์ครั้งที่ 3 "
คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าชมภาพกิจกรรม

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 คัดเลือกตัวแทนภาค 3 อุบลราชธานี 2555

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 29 คัดเลือกตัวแทนภาค 3 อุบลราชธานี 2555
คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าชม

ประมวลภาพงานเกษียณ ท่านอาจารย์ธงชัย วงศ์เสนา และท่านอาจารย์ธวัชชัย สุหร่าย

ประมวลภาพงานเกษียณ ท่านอาจารย์ธงชัย วงศ์เสนา และท่านอาจารย์ธวัชชัย สุหร่าย
คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าชม

กิจกรรมด้านดนตรี - กีฬา ครูวอ คนกีฬา

โครงการพัฒนาสมรรถนครูพลศึกษา ประจำปี 2555 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ

โครงการพัฒนาสมรรถนครูพลศึกษา ประจำปี 2555 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าชม

งานศิษย็เก่าพลศึกษา วค.ม.ราชภัฎสุรินทร์ แสดงมุทิตาจิตครูอาจารย์ 2555

งานศิษย็เก่าพลศึกษา วค.ม.ราชภัฎสุรินทร์ แสดงมุทิตาจิตครูอาจารย์ 2555
คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าชม

การแข่งขัน ฟุตบอล 7 คน เยาวชน,ประชาชนต้านยาเสพติดประจำปี55 ณ สนามหน้าศาลากลาง

การแข่งขัน ฟุตบอล 7 คน เยาวชน,ประชาชนต้านยาเสพติดประจำปี55 ณ สนามหน้าศาลากลาง
คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าชม

ประมวลภาพการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยทีมกรีฑาสูงอายุสุรินทร์

ประมวลภาพการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยทีมกรีฑาสูงอายุสุรินทร์
ภาพการแข่งขันกรีฑาสูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย หาดใหญ่ สงขลา

ประมวลภาพการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศจังหวัดสุรินทร์ "สุรินทร์เกมส์ ครั้งที่ 2" ประจำปี 2555

ประมวลภาพการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศจังหวัดสุรินทร์ "สุรินทร์เกมส์ ครั้งที่ 2" ประจำปี 2555
คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าชมภาพกิจกรรม

เวบบล็อกชมรมกรีฑาผู้สูงอายุสุรินทร์

เวบบล็อกชมรมกรีฑาผู้สูงอายุสุรินทร์
คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าชม

ประมวลภาพการแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2555

ประมวลภาพการแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียน นักศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2555
คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าชม

ประมวลภาพคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑา มหกรรมกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 55

ประมวลภาพคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑา มหกรรมกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 55
"คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าชม" ภาพกิจกรรมการแข่งขันจะลงให้ชมทีหลังนะครับ

รวมวีดีโอพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลกระเทียม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ปีงบประมาณ55

รวมวีดีโอพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในตำบลกระเทียม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ปีงบประมาณ55
คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าชม

รวมวีดีโอ ทูบีนัมเบอร์วัน 2554 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โคราช

รวมวีดีโอ ทูบีนัมเบอร์วัน 2554 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โคราช
คลิ๊กที่ภาพเพือเข้าชมวีดีโอ แข่งเต้น ทูบีนัมเบอร์วัน เดอะมอลล์โคราช

วีดีโอ และ ภาพกิจกรรมการแข่งขันกรีฑานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย คัดเขต3

วีดีโอ และ ภาพกิจกรรมการแข่งขันกรีฑานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย คัดเขต3
คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าชม

วีดีโอการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนกระเทียมวิทยา 2554

วีดีโอการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนกระเทียมวิทยา 2554
คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าชม

ประมวลภาพ กรีฑา ซี จูเนียร์ ณ ประเทศอินโดนีเซีย

ประมวลภาพ กรีฑา ซี จูเนียร์ ณ ประเทศอินโดนีเซีย
คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าชมภาพกิจกรรม

วีดีโอ กรีฑาเยาวชนแห่งชาติ 28 คัดตัวแทนภาคอิสาน

วีดีโอ กรีฑาเยาวชนแห่งชาติ 28 คัดตัวแทนภาคอิสาน
คลิ๊กที่ภาพ เพื่อเข้าชมวีดีโอกรีฑาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 28 คัดตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาสารคาม

ประมวลภาพการแข่งขันกรีฑาเยาวชนแห่งชาติ คัดเลือกภาค 3 "อุบลเกมส์ 53 "

ประมวลภาพการแข่งขันกรีฑาเยาวชนแห่งชาติ คัดเลือกภาค 3 "อุบลเกมส์ 53 "
คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าชมภาพการแข่งขัน

ประมวลภาพการแข่งขันกรีฑาเยาวชนแห่งชาติ คัดตัวแทนภาค 3 "อุบลเกมส์ 53 " ชุดที่ 2

ประมวลภาพการแข่งขันกรีฑาเยาวชนแห่งชาติ คัดตัวแทนภาค 3 "อุบลเกมส์ 53 " ชุดที่ 2
คลิ๊กที่ภาพเพือเข้าชมภาพกิจกรรม

เวบบล็อกกรีฑาจังหวัดสุรินทร์ (คลิ๊กเข้าชมได้เลยครับ

เวบบล็อกกรีฑาจังหวัดสุรินทร์ (คลิ๊กเข้าชมได้เลยครับ
เวบบล็อกชมรมกรีฑาจังหวัดสุรินทร์เป็นเวบบล็อกความเคลื่อนไหวของกรีฑาจังหวัดสุรินทร์ และข่าวสารกรีฑาทั่วโลก

แบบฝึกผู้รักษาประตูฟุตบอล โดยครูวอ คนกีฬา

แบบฝึกผู้รักษาประตูชุดที่ 2 โดยครูวอคนกีฬา

รวมวีดีโอ แข่งขันฝึกซ้อม คนกีฬา

กลอง คนกีฬา

เวบบล็อก กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสุรวิทยาคาร

เวบบล็อก กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสุรวิทยาคาร
คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าชม

การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนกระเทียทวิทยา "กระเทียมชุมชนสัมพันธ์ 52 " 10 - 12 ก.ย.52

การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนกระเทียทวิทยา "กระเทียมชุมชนสัมพันธ์ 52 " 10 - 12 ก.ย.52
" คลิ๊ก "ที่ภาพเพื่อเข้าชมภาพกิจกรรม

สโมสรฟุตบอลจังหวัดสุรินทร์

สโมสรฟุตบอลจังหวัดสุรินทร์
ติดตามผลการแข่งขันและข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสโมสรฟุตบอลจังหวัดสุรินทร์ ในการแข่งขันฟุตบอล ลีกภูมิภาค ดิวีชั่น 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าชม)

MV เพลง สุรินทร์ FC

MV เพลง สุรินทร์ FC
คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าชม MV เพลง สุรินทร์ FC

MV เพลง กีฬากระเทียมชุมชนสัมพันธ์

MV เพลง กีฬากระเทียมชุมชนสัมพันธ์
คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าชม MV เพลงได้เลยครับ

MV เพลง น้ำเงินขาวร่วมใจ

MV เพลง น้ำเงินขาวร่วมใจ
คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าชม MV เพลง น้ำเงินขาวร่วมใจ

การแข่งขันฟุตบอลVIPสุรินทร์ - VIP นครราชสีมา เปิดตัวสโมสรฟุตบอลสุรินทร์

การแข่งขันฟุตบอลVIPสุรินทร์ - VIP นครราชสีมา เปิดตัวสโมสรฟุตบอลสุรินทร์
คลิ๊กที่ภาพเพื่อเข้าชม

รวมภาพการแข่งขันกีฬา

การแข่งขันฟุตซอล อบจ.คัพครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประเภทอาวุโส

การแข่งขันฟุตซอล อบจ.คัพครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประเภทอาวุโส
ชมภาพการแข่งขันกีฬาฟุตซอล อบจ.คัพ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 พร้อมทั้งสรุปผลการแข่งขัน (คลิ๊กภาพเข้าชมรายละเอียดได้เลย)

การแข่งขันฟุตซอล อบจ.สุรินทร์ คัพ ครั้งที่ 1(คลิ๊กภาพเข้าชมเลยครับ)

วันอังคารที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2551

วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2551

วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2551

แบบฝึกฟุตบอล

ดนตรีเลี้ยงส่งผ.อ.พา